Z

Третейський суд та арбітраж

worldwide hiring diplomaopen-magazinecalendarconfidentialsettings balancegavelgeography

Вирішення бізнес-спорів у сучасному світі потребує наявності гнучких ефективних процедур, які дозволять не тільки швидко розв’язати конфлікт у законний спосіб, а й отримати реальне виконання прийнятого рішення. Державна система судочинства, що перебуває у стані реформування, не завжди відповідає вказаним вимогам бізнесу. Для таких випадків дієвою альтернативою є вирішення спорів міжнародними комерційними арбітражними установами або третейськими судами, які можуть бути постійно діючими інституціями (у тому числі з вузькою спеціалізацією) і такими, що створені за певними правилами ad hoc - для вирішення конкретного спору.

Перевагами арбітражних процедур є:

ефективність вирішення спорів з іноземними партнерами

можливість вибору арбітражу та арбітрів

арбітри – авторитетні експерти у профільних галузях

прозора, гнучка та зрозуміла процедура розгляду спорів

розумні строки розгляду спорів та чіткий контроль за їх додержанням

конфіденційність процесу

оптимізація витрат на супроводження процесу

зрозумілість та аргументованість рішень арбітражу

остаточність рішень арбітражу

можливість виконання рішень у 157 країнах світу

Члени нашої команди мають успішний досвід представництва інтересів клієнтів у третейських судах та різноманітних арбітражних процесах, які проводились як у форматі ad hoc, так і постійно діючими міжнародними арбітражними інституціями, включаючи Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.